Berikut adalah senarai kebenaran aktiviti yang masih berkuatkuasa bagi aktiviti yang dilesenkan di bawah kategori Lesen Perkhidmatan Sokongan.
Perincian kebenaran boleh dirujuk pada lesen digital.

Aktiviti Syarikat Lokasi Tarikh Lesen
Siri